Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูมนิต นิลโมจน์
ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โดย ครูมนิต นิลโมจน์ - ศุกร์, 22 กันยายน 2017, 3:11AM
 

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าใช้งาน และเปิดเข้าเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
โดยใช้ username และ password ที่ครูแจ้งไปนะครับ

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
แบบบันทึกข้อมูล กรณีนักเรียนขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 8 กันยายน 2015, 3:53PM
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
แจ้งนักเรียน เรื่องการอัพเดทประวัติส่วนตัว
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - พุธ, 12 สิงหาคม 2015, 11:36PM
 

แจ้งนักเรียน เรื่องการอัพเดทประวัติส่วนตัว

ไม่อนุญาตให้นักเรียนแก้ไขข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล ของตนเอง โดยเด็ดขาด

เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการประเมินผลการเรียน / การให้คะแนนผลงาน ของนักเรียน

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
แจ้งนักเรียนที่ ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจาก ลืมรหัสผ่าน
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - พุธ, 12 สิงหาคม 2015, 10:55AM
 

คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจาก ลืมรหัสผ่าน

วิธีการแก้ไข

วิธีที่ 1
1. ให้นักเรียนส่งอีเมล์มาที่ ครูมนิต นิลโมจน์ คือ manit@ess.ac.th 
   โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ 
2. เมื่อส่งมาแล้ว รอการตอบกลับจากคุณครูมนิต นิลโมจน์ จะประสานกับผู้ดูแลระบบสมาชิก ให้ทำการรีเซ็ตรหัสให้ แ...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(153 คำ)